Realizacje

Pałac w Wargowie

Kompleksowy remont budynku pałacowego pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków