Realizacje

Pałac w Grochowiskach Szlacheckich

Remont elewacji budynku pałacowego. Odnowienie wnętrz – malowanie oraz oczyszczenie i konserwacja ceglanych sklepień piwnic.